در این بخش میتوانید فلش کارت های تصویری موضوعی لغات زبان انگلیسی را مشاهده کنید. مزیت این فلش کارت ها به تصویری بودن انهاست.