لغات و اصطلاحات

اصطلاحات

اصطلاحات انگلیسی |  بیماری ها، ناراحتی و درد | قسمت دوم

اصطلاحات پرکاربرد در رابطه با بیماری ها در زبان انگلیسی . انواع دردها و ناراحتی ها  11- حالم خیلی بد است. I feel awful. / I feel like hell. 12- چندان خوب به نظر نمی رسی. چه شده؟ You don’y look very well. What’s the matter? 13- رنگت پریده. چ... بیشتر بدانید