لغات و اصطلاحات

اصطلاحات

اصطلاحات انگلیسی | ظاهر فیزیکی - صورت  | قسمت دوم

مجموعه اصطلاحات و جملات پرکاربرد در زبان انگلیسی همراه با ترجمه فارسی و در رابطه با ظاهر فیزیکی افراد . 11- او سبزه است. She is olive- skinned. 12- رنگ پوستش تیره است. He is dark-skinned./ he has a dark complexion. 13- او سیاه پوست است. She... بیشتر بدانید