لغات و اصطلاحات

اصطلاحات

اصطلاحات انگلیسی | ظاهر فیزیکی - صورت  | قسمت اول

مجموعه اصطلاحات و جملات پرکاربرد در زبان انگلیسی همراه با ترجمه فارسی و در رابطه با ظاهر فیزیکی افراد . 1- او صورتی دراز / گرد/ بیضی شکل/ چهار گوش دارد. He has a long/ round/oval/ square face. 2- او صورتی لاغر با پیشانی بلند دارد. She has a... بیشتر بدانید