مقالات آموزشی

مهارت writing  در زبان انگلیسی

تقویت مهارت نوشتن انگلیسی یا writing اینکه چه طوری مهارت نوشتن یا writing خودمون رو تقویت کنیم سوال خیلی از افراده. نوشتن انگلیسی یک هنره که باید تقویت بشه و لزوما ربطی به دانستن لغات بسیار و گرامر خوب نداره. همین زبان فارسی رو در نظر بگیری... بیشتر بدانید