در این بخش کلیه اخبار و اگهی های که از سوی پرتال انگلیسی منتشر شده، نمایش داده می شود.