GER-english-exam-contents-list

آزمون های انگلیسی GRE

کلیه محتواهای منتشر شده در رابطه با آزمون GRE در این بخش لیست شده است. آزمون جی آر ای یا همان GRE مخفف عبارت Graduate Records Examination می‌باشد. هدف آن سنجش توانایی‌ها و معلومات فارغ التحصیلان می‌باشد.