mche-english-exam-contents-list

آزمون MCHE برای مقاطع دکترا

در این صفحه می توانید لیستی از کلیه محتواهای مرتبط با این آزمون را مشاهده کنید.آزمون زبان MSRT که با نام MCHE نیز شناخته می‌شود یک آزمون زبان انگلیسی است که توسط وزارت علوم تحقیقات و فناوری ایران برگزار می‌شود و در تعداد محدودی از شهرهای ایران به صورت ماهیانه برگزار می‌گردد.