تمارین مهارت لیسنینگ

تمارین لیسنینگ در این بخش در چهار سطح زبان تقسیم بندی شده اند.


راهنمای سطوح زبان

تمارین سطح B1=Intermediate

تمرین لیسنینگ |  Theme parks

این آخرین تمرین ما در سطح B  جهت تقویت مهارت شنیداری در زبان انگلیسی است امیدوارم بتوانیم به درستی تمرینات را انجام داده و با ما همراه باشید برای رفتن به سطح های بالاتر .   دانلود فایل صوتی دانلود فایل متنی دیالوگ دانلود سوالات دانلود... بیشتر بدانید

تمارین سطح B2=Upper-Intermediate

تمرین لیسنینگ | What's in a name

مهارت شنیداری و یا Listening یکی از چهار مهارت اصلی در زبان انگلیسی است که جهت تقویت این مهارت در زبان انگلیسی باید تمرین و تکرار داشته باشید . با ما باشید   دانلود فایل صوتی دانلود فایل متنی دیالوگ دانلود سوالات دانلود پاسخنامه بیشتر بدانید

تمارین سطح C1=Advanced

تمرین لیسنینگ | War's silver lining

تمرین مهارت لیسنینگ سطح C1 یا Advanced تمرین لیسنینگ به همراه فایل صوتی و سوالات و پاسخنامه و به همراه فایل متنی دیالوگ ها. این تمرین ها ثاثیر بسیار خوبی بر مهارت لیسنینگ شما خواد داشت.     دانلود فایل صوتی دانلود فایل متنی دیالوگ... بیشتر بدانید